Reintroducció del voltor negre als Pirineus / desembre de 2012En els 24 dies de seguiment que es van fer durant el mes de desembre a la Reserva Nacional de Caça de Boumort, s’han controlat a través de l’observació directa, ja sigui en posader o menjant, 20 exemplars diferents de voltor negre.

Dels 20 voltors negres diferents, 17 són alliberats o nascuts  en llibertat dins el marc del programa de reintroducció del voltor negre als Pirineus. Els altres 3 són d’origen exògen: 1 voltor negre jove sense anelles ni cap marca, probablement ibèric, i 2 exemplars –Nouanda i Prose– nascuts a la colònia de Cévennes (França), localitat on es va dur a terme un programa de reintroducció als anys 90 i on ja hi ha una població viable de l’espècie. Actualment hi ha altres dos projectes de reintroducció de voltor negre en marxa, concretament a Baronnies i Verdon (Prealps francesos).
 
Oriol y Nouanda, buitres negrosDels 20 voltors negres observats a Boumort al desembre, Oriol és l’exemplar que ha estat enregistrat més vegades (18 observacions) i el que ha tingut menys registres ha estat Neus (3 observacions), que roman assentada a l’Espai Natural  d’Alinyà. També durant el mes de desembre, les parelles formades per Perla i Portell i per Menta i Mario han començat a aportar materials a arbres relativament propers als seus respectius nius actius de 2012. Han regentat aquestes estructures assíduament i això fa pensar que potser el 2013 les ocuparan per al cicle reproductor.
 

Equipo de Trabajo de Boumort

(Julià Rosell, Iban Planiol, Marc Llusà, Jordi Tartera y Mario Álvarez)