Coma, voltor negreEn els 27 dies de seguiment que es van fer durant el mes de gener a la Reserva Nacional de Caça de Boumort, s’han controlat a través de l’observació directa, ja sigui en posader o menjant, 20 exemplars diferents de voltor negre.

Dels 20 voltors negres observats a Boumort al gener, 17 són alliberats o nascuts  en llibertat dins el marc del programa de reintroducció del voltor negre als Pirineus. Els altres 3 són d’origen exogen: 1 voltor negre jove sense anelles ni cap marca, probablement ibèric, i 2 exemplars –Nouanda i Prose– nascuts a la colònia de Cévennes (França), localitat on es va dur a terme un programa de reintroducció als anys 90 i on ja hi ha una població viable de l’espècie. D’aquests 20 voltors negres diferents, el Mario és l’exemplar que ha estat enregistrat més vegades (24 observacions) i el que ha tingut menys registres ha estat la Neus (2 observacions), que roman assentada a l’Espai Natural d’Alinyà.                                                                    

Durant el mes de gener, les parelles formades per la Perla i el Portell i per la Menta i el Mario han acabat de construir els nous nius que van començar al desembre. Altres tres parelles de voltor negre també han estat regentat els seus respectius nius: la Bruna i el Corneli, l'Olga i l'Aleix, i la Nouanda i l'Oriol.

Altres dades rellevants han estat l’aparició de l’Alzina  -que va ser alliberada el 25 de juliol de 2012 a Alinyà-  als voltants de Frontignan (França) aquest passat mes de gener, i la desaparició del Prose a partir del dia 10 de gener (potser aquest exemplar ha decidit tornar a la seva àrea natal, a Cévennes).